About Us

Governing Body

Foundation Society
Shri Gautam Kothari

President

Shri Suresh Kothari

Secretary

Smt. Sadhna Kothari

Treasurer

Prof. Abhay Jain

Joint Secretary

Smt. Madhu Kothari

Member

Shri Ravindra Dagria

Member

Smt. Runjhun Pandiya

Member

Governing Body
Shri Suresh Kothari

Chairman

Shri Gautam Kothari

Representative of the foundation society

Prof. Abhay Jain

Representative of the foundation society

Smt. Sadhna Kothari

Representative of the donars

Prof. Ramneek Kapoor

Principle,KCMST

Advisory Council
Dr. Bharat Chaparwal
Padmshree Dr. Pukhraj Bafna
Dr. K. C. Tiwari
Dr. R. D. Prasad
Mr. Naresh Randhar
Dr. Manish Kothari
Mr. S.k. Jain
Mr. Anil Kumath
Mr. Devendra Porwal
Dr. Darshan Kataria
Mr. Ajay Sevakory
Dr. M.S. Parmar
C.A. Sudhir Padliya
C.A. Vipul Padliya
Shri Girish Matlani
Shri O.P. Goyal
Shri Subhash Mathur
Shri L. C Tolani
Shri Sunil Mehta